Thine - Responsive Modern HTML Template
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide


Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

Wat is CRADLE TO CRADLE® ?

Cradle to Cradle is een innovatie platform voor kwaliteit gebaseerd op een ontwerpprotocol dat ontwikkeld is door EPEA wetenschappers. De auteurs wonnen met het concept onder meer de U.S.E.P.A. Presidential Challenge Award, de Océ Van Der Grinten prijs voor Economie en de B.A.U.M award. De traditionele benadering van overheden en industrie ten aanzien van de negatieve invloed van menselijke activiteiten op het milieu, is het verkleinen van impact door "minder slecht" (efficiëntie) strategieën toe te passen. De negatieve aspecten van producten die “van wieg tot graf" gaan worden hiermee zoveel mogelijk beperkt. De algemene houding ten aanzien van deze benadering is dat zij vaak voor extra kosten bij belanghebbenden zorgt, zonder veel kwantificeerbare economische voordelen.

Het Cradle to Cradle® concept is een fundamenteel andere benadering die voordelen voor belanghebbenden juist centraal stelt. Cradle to Cradle® is een ontwerpconcept voor innovatie die de kwaliteit van producten verhoogd doordat zij:

 • Praktischer zijn voor de gebruiker;
 • Gezonder zijn voor iedereen die met het product te maken krijgt;
 • Een positieve invloed hebben op de economie én de omgeving.

Het kader van Cradle to Cradle® wordt gevormd door;

 • Filosofie;
 • Principes;
 • Toepassingsmethoden;

1. Filosofie

Ten grondslag aan de Cradle to Cradle® filosofie ligt de overtuiging dat al het menselijk handelen van positieve invloed kan zijn op mens, milieu én economie. Grondleggers Michael Braungart en William McDonough verwoorden deze visie in hun lezingen en artikelen onder meer als volgt; Our goal is a delightfully diverse, safe, healthy and just world, with clean air, water, soil and power, economically, equitably, ecologically and elegantly enjoyed. (William McDonough)

2. Principes

Drie Cradle to Cradle® principes staan aan de basis van innovatietrajecten

 • Afval is Voedsel; Alles is ontworpen als een grondstof voor iets anders.
 • Gebruik zonne-energie; Energie die gewonnen kan worden terwijl je het verbruikt.
 • Stimuleer Diversiteit; Bio- , sociale- en conceptuele diversiteit.

3. Toepassingsmethoden; Biosfeer en Technosfeer

Eén van de belangrijkste toepassingsmethoden van Cradle to Cradle®, is het herdefiniëren van materialen als waardevolle grondstoffen in cyclische systemen. In Cradle to Cradle® wordt onderscheidt gemaakt tussen twee trajecten die producten kunnen volgen: verbruikstrajecten waarbij producten worden ontworpen die veilig zijn voor biologische systemen, en gebruikstrajecten waar producten veilig toegepast worden in technische systemen. Zie ook onderstaande afbeelding.
Verbruiksproducten zijn zó ontworpen dat de bijproducten die tijdens hun gebruik ontstaan (denk aan slijtageresten of oplossing/verdunning in lucht, water of aarde) biologische systemen ondersteunen en/of voeden. Op die manier blijven natuurlijk bronnen beschikbaar als grondstof voor nieuwe processen. Voorbeelden zijn: Toiletpapier, cosmetica, schoonmaakmiddelen, schoenzolen, remschijven, etc.

Serviceproducten zijn zó ontworpen dat hun materialen te gebruiken zijn als 'voedingsstoffen' voor nieuwe technische toepassingen. Deze hoogwaardige materialen verlenen in de toepassing een waardevolle dienst en kunnen, zonder verlies van kwaliteit, herwonnen en hergebruikt worden. Voorbeelden zijn: smartphones, laptops, huishoudelijke apparaten, auto`s, meubilair, etc.

Website Cradle to Cradle
Website Cradle to Cradle Expolab
Website U.S. Green Building Council (LEED)
Website U.S. Green Building Council
Website Breeam
Website Dutch Green Building Council